fbpx

Облачна платформа за строителни инженери, изследователи и разработчици

Steelspace е базирана на облачно съхранение, споделяне и услуги, като представлява отворена платформа за конструктивни модели и техните анализи или резултати от оразмеряването.

Steelspace предлага услуги за потребители, които имат акаунт в Steelspace или Consteel. Те веднага могат да качват, съхраняват и преглеждат модели от Grasshopper Pangolin и от Consteel и да ги споделят с колеги, които имат акаунт в Steelspace. В Steelspace могат да бъдат стартирани няколко пакета за анализ и изчисляване на конструкцията, които са съвместими с качения модел.

Steelspace