fbpx
New developments of Consteel 17 in 2023
ноември 24, 2023
6 perc olvasási idő
József Szalai

Consteel 17: Oбобщение на новите разработки

Всяка година работим върху развитието на Consteel. През 2023 г. основният ни фокус е върху една ключова тема: да направим софтуера по-лесен за използване. Съответно, почти всички наши нови разработки имат за цел да увеличат ефективността на нашия софтуер. Новостите включват практически функции за ефективна манипулация на модела, лесна модификация и предоставяне на ясна информация не само в Consteel, но и в Descript и в нашата облачна платформа Steelspace. Новите функции са обобщени тук по-долу. 

Автоматично групиране на модела

Съществуващата функция за разделяна на части на модела е лесен начин за работа с по-големи модели и се използва от всички наши клиенти по време на работния им процес от години. В моделите има общи категории, използвани за групиране, които се използват много често от нашите потребители. Въз основа на това, ние разработихме нова функция за автоматично групиране на модела. Тази функция създава автоматични части от модела, групиращи елементите по следните категории: напречно сечение, материал, разположение и използване за прътови елементи; дебелина, материал и разположение на площните елементи. Автоматичните групи се актуализират, отразявайки действителното състояние на модела и могат да се използват заедно с ръчно създадените части на модела.

Auto portion categories in Consteel
Новата функция позволява групиране на членовете по следните категории: напречно сечение, материал, разположение и използване за елементите; дебелина, материал и разположение на площните елементи.

X Връзки

Елементи, подложени само на опън обикновено се използват за укрепване, подредени в X форма. Специфичното нелинейно поведение на тези двойки елементи може да причини проблеми при линейните изчисления (анализ от първи ред, линейно изкълчване или анализ на вибрации). Новата функция позволява да се зададе нов тип краен елемент – X Връзка. Така анализа се извършва с обичайната техника за линеаризация и тези елементи остават извън компилацията на матрицата от втори ред.

The new development  in Consteel allows the user to set the finite element type of these members to X Brace, which handles the problematic analysis types with the usual linearization technique and automatically leaves these members out from the second order matrix compilation.
Новата функция позволява да се зададе нов тип краен елемент – X Връзка. Така анализа се извършва с обичайната техника за линеаризация и тези елементи остават извън компилацията на матрицата от втори ред.

Подобрения в товаропреносните повърхнини

Използването на повърхност за прехвърляне на натоварване е лесен и ефективен начин за разпределяне на повърхностните натоварвания към прътовите елементи. Но тъй като това не е истински механичен процес, разпределението не винаги може да даде очакваното решение (например не може да вземе предвид коравината на повърхността). За да се справим с този проблем, новата функция позволява на потребителя да редактира свойствата на генерираните линейни товари, след като бъдат отделени от повърхностния товар. Функцията за автоматично актуализиране на линейните товари също може да се контролира от потребителя.

The use of load transfer surface is an easy and efficient way to distribute surface loads to bar members. But since it is not a real mechanical process, the distribution can not always yield the expected solution (for instance can not consider the stiffness of the surface). To handle this problem we have modified the basic operation of the load transfer surface in Consteel allowing the user to edit the properties of the generated line loads once unlinked from the surface load. The automatic update (regeneration of the line loads) function can also be controlled by the user.
Новата функция позволява на потребителя да редактира свойствата на генерираните линейни товари, след като бъдат отделени от повърхностния товар. Функцията за автоматично актуализиране на линейните товари също може да се контролира от потребителя.

Разширени и унифицирани резултати от оразмеряването

Понякога може да се нуждаете от бърз преглед на резултатите от изчислението, докато други ситуации може да изискват по-задълбочено изследване. За да удовлетворим и двете изисквания, ние напълно преработихме обработката и визуализацията на резултатите. Проверките ULS и SLS са унифицирани и всички резултати могат да бъдат незабавно достъпни, отчитайки всяко от граничните състояния. Оразмерителните проверки от всички комбинации на натоварване се запазват за по-подробно изследване.

Нова среда за обмен с други програми

В отговор на непрекъснато нарастващото търсене на възможности за взаимодействие между софтуерите, ние разработихме нова концепция, която да работи като основа за всички наши интерфейси. Базираната на SDK среда създава възможност за обмяна на модели в общ формат (smadsteel), съвместим и с Consteel и Steelspace. Като първа стъпка по пътя ни с тази методология е разработен плъгин за Axis VM. Моделите на Axis VM могат да бъдат конвертирани във формат smadsteel и след това отворени в Consteel. Трансферът обхваща и опори, стави, товари, комбинации от товари, а не само геометрия и характеристики на сечението. Средата включва инструменти за преобразуване на напречно сечение и материал на различни нива, както и цялостен отчет за импортирането, включително визуализация на проблемните обекти в модела.

New SDK environment in Consteel for software interactions
Базираната на SDK среда създава възможност за обмяна на модели в общ формат (smadsteel), съвместим и с Consteel и Steelspace. Като първа стъпка по пътя ни с тази методология е разработен плъгин за Axis VM.

Descript подобрения

Тъй като нашата вградена скриптова среда се използва все по-често, има нужда от нови елементи и подобрения в скриптовия език. Новостите включват команди за създаване на персонализирано студено формовано напречно сечение, връзки за препращане към обекти, разширени възможности за създаване и манипулиране на обекти.

Подобрения за ефективно моделиране (потребителски заявки)

В отговор на директни заявки от нашите уважаеми клиенти, тази версия също така включва няколко подобрения, насочени към допълнително подобряване на Consteel:

  • скриване на избрани обекти 
  • разделяне на функциите за копиране и преместване 
  • модификация на материала за стоманени напречни сечения 
  • видими начални и крайни точки на елементите
  • бързо избиране по свойство директно от дървото на свойствата чрез двукратно щракване
  • избор на конструктивни елементи от таблиците с резултати от анализа и оразмеряване

Подробно сравнение на моделите

Един модел претърпява множество модификации по време на процеса на проектиране. Запазихме на предишните подбрения в Consteel, както и работата с историята на версиите на модела. Добавихме нови възможности при сравнение на версиите в моделната история. Новата функционалност позволява на потребителите да персонализират процеса на сравнение, като се фокусират единствено върху важни обекти и атрибути.Резултатите от сравнението ясно илюстрират разликите в параметрите, подчертавайки обозначените обекти и атрибути. В рамките на потребителския интерфейс елементи като раздела за избор и показване на свойствата на обекта са преработени, за да улеснят лесния достъп до разликите в данните между двете версии по време на сравнението.

Представяне на функцията Секуща равнина в Steelspace

Открийте повече за вашия модел! С най-новото подобрение в базирания в облак инструмент за преглед на модели на Consteel, Steelspace, ние въвеждаме мощна функция – равнината на изрязване. Този иновативен инструмент ви позволява да създадете секуща равнина, която изрязва части от геометрията в рамките на конкретен прозорец за изглед.

Подобрено управление при колаборация

Ефективното сътрудничество често е от ключово значение за ускоряване на работата, особено при по-големи проекти. Ето защо предприехме стъпки за подобряване на сътрудничеството в Consteel и подобряване на функцията, показваща историята на модела. С най-новата ни разработка можете да предоставите персонализиран достъп с различни нива на разрешение до вашия модел на други инженери или членове на екипа. В този случай повече инженери могат да запазят нови версии в историята на модела на същия проект, където версиите вече включват и създателя.

Разгледайте новите функции безплатно

Ако сте нов потребител Consteel, можете лесно да изследвате новите функции. След пускането на Consteel 17, новите разработки ще бъдат достъпни в безплатната пробна версия.

Потребителите, които използват нашия софтуер с онлайн защита, автоматично ще имат достъп до най-новата версия след инсталиране. Потребителите на Consteel със защита на USB ключ ще получат необходимата информация за надграждане, когато новата версия бъде пусната. За всякакви проблеми с актуализацията се свържете с нашия екип за поддръжка.

A szerző

József Szalai

Responsible for strategic leadership, management of research, development and marketing works. An active researcher in the field of modern structural steel design. Has been working on the development of Consteel for more than 20 years.

Vissza a Blogra

Egyszerűsítsd a tervezési folyamatod a Consteel segítségével

New model examples available in the first quarter

General Method supported by Consteel

The new developments and updates video of Consteel 17