fbpx
New developments of Consteel 17 in 2023
27 listopada, 2023
Do przeczytania w 6 min
József Szalai

Consteel 17: podsumowanie nowości 

Każdego roku różne strategie mają wpływ na to, jak rozwijane są funkcjonalności Consteel. W 2023 roku skupiamy się przede wszystkim na jednym kluczowym zagadnieniu: ułatwieniu korzystania z oprogramowania. W związku z tym niemal wszystkie nowe implementacje mają na celu zwiększenie użyteczności oprogramowania. Nowości zawierają praktyczne funkcjonalności do wydajnego operowania modelami, prostej modyfikacji i dostarczania jasnych informacji nie tylko w Consteel, ale także w Descript oraz na naszej platformie opartej na chmurze – Steelspace. Nowe funkcje zostały podsumowane poniżej.

Automatyczne Części modelu

Istniejąca funkcja dzielenia modelu na części jest prostym sposobem obsługi większych modeli; od lat używana przez wszystkich naszych klientów podczas ich przepływu pracy. Studia nad utworzonymi częściami modeli ukazały, że istnieją pewne wspólne kategorie stosowane do podziału konstrukcji, które są bardzo często wykorzystywane przez użytkowników. Na tej podstawie, oprócz ręcznego podziału, opracowaliśmy nową, automatyczną funkcję dzielenia modelu na części. Funkcja ta tworzy automatyczne części grupujące pręty według następujących kategorii: przekrój, materiał, umiejscowienie i wykorzystanie przekrojowe prętów; oraz elementy powłokowe wg: grubości, materiału i umiejscowienia. Automatyczne części są zawsze zaktualizowane, odzwierciedlając rzeczywisty stan modelu. Mogą być stosowane razem z ręcznie tworzonymi Częściami użytkownika.

Auto portion categories in Consteel
Nowa funkcja umożliwia grupowanie prętów wg następujących kategorii: przekrój, materiał, usytuowanie, wykorzystanie przekroju; a dla powłok wg: grubości, materiału i usytuowania.

Elementy Stężenie X

Pręty tylko rozciągane są zazwyczaj używane do stężeń w kształcie litery X. Specyficzne, nieliniowe zachowanie takich par prętów może powodować problemy w obliczeniach liniowych (analiza pierwszego rzędu, liniowe wyboczenie lub analiza drgań), podczas gdy może ono być obsługiwane w innych rodzajach analiz przy użyciu nieliniowej techniki rozwiązania. Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikowi na ustawienie rodzaj elementu skończonego takich prętów na Stężenie X, który obsługuje problematyczne rodzaje analizy za pomocą zwykłej, zlinearyzowanej techniki automatycznie pomija te pręty w kompilacji macierzy drugiego rzędu.

The new development  in Consteel allows the user to set the finite element type of these members to X Brace, which handles the problematic analysis types with the usual linearization technique and automatically leaves these members out from the second order matrix compilation.
Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikowi ustawić rodzaj dla prętów na Stężenie X, które obsługuje problematyczne rodzaje analiz, powszechną zlinearyzowaną techniką, oraz pozwala na automatyczne wyłączenie tych prętów z kompilacji macierzy drugiego rzędu.

Ulepszenia powierzchni rozdziału obciążeń

Wykorzystanie powierzchni rozdzielającej obciążenia jest łatwym i wydajnym sposobem na rozłożenie obciążeń powierzchniowych na pręty. Ale ponieważ nie jest to prawdziwy mechanicznych proces, rozkład nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty (na przykład nie uwzględnia sztywności powierzchni). Aby poradzić sobie z tym problemem, zmodyfikowaliśmy podstawowe działanie powierzchni rozdziału obciążeń. Umożliwiając użytkownikowi edycję właściwości wygenerowanych obciążeń liniowych, po ich odłączeniu od obciążenia powierzchniowego. Funkcja automatycznej aktualizacji (regeneracji obciążeń liniowych) może być również kontrolowana przez użytkownika.

The use of load transfer surface is an easy and efficient way to distribute surface loads to bar members. But since it is not a real mechanical process, the distribution can not always yield the expected solution (for instance can not consider the stiffness of the surface). To handle this problem we have modified the basic operation of the load transfer surface in Consteel allowing the user to edit the properties of the generated line loads once unlinked from the surface load. The automatic update (regeneration of the line loads) function can also be controlled by the user.
Zmodyfikowaliśmy podstawowe działanie powierzchni rozdziału obciążeń. Umożliwiając użytkownikowi edycję właściwości wygenerowanych obciążeń liniowych, po ich odłączeniu od obciążenia powierzchniowego. Funkcja automatycznej aktualizacji (regeneracji obciążeń liniowych) może być również kontrolowana przez użytkownika.

Rozszerzone i ujednolicone wyniki wymiarowania

Czasami potrzebny jest szybki przegląd wyników obliczeń, bywa, że inne sytuacje mogą wymagać bardziej dogłębnej analizy. Aby spełnić oba te wymagania, całkowicie zmieniliśmy sposób obsługi i wizualizacji wyników wymiarowania. Po pierwsze, ujednolicono wykonanie i wyświetlanie wyników sprawdzeń SGN i SGU. Wszystkie dominujące wyniki dowolnego stanu granicznego projektu są natychmiast dostępne. Z drugiej strony, w celu bardziej szczegółowego zbadania poprawności konstrukcji zapisywane i wyświetlane są wszystkie wykorzystania z wszystkich kombinacji obciążeń.

Nowe środowisko dla interakcji między programami

Reagując na stale rosnące zapotrzebowanie na możliwości interakcji między programami, opracowaliśmy nową koncepcję, która działa jako tło dla wszystkich naszych interfejsów. Środowisko oparte na SDK stwarza możliwość tłumaczenia modeli zewnętrznych do ogólnego formatu (smadsteel) kompatybilnego również z Consteel i Steelspace. Pierwszym krokiem na naszej drodze związanej z tą metodologią było opracowanie wtyczki do oprogramowania do analizy statyczno-wytrzymałościowej Axis VM. Modele Axis VM mogą zostać przekonwertowane do formatu smadsteel, a następnie otwierane w Consteel. Konwersja zawiera nie tylko geometrię i właściwości przekroju, lecz rozszerzona została o obiekty mechaniczne (podpory, zwolnienia itp.), obciążenia i kombinacje obciążeń. Środowisko zawiera narzędzia do konwersji przekrojów i materiałów na różnych poziomach, oraz kompleksowy raport z importu, w tym wizualizację w modelu problematycznych obiektów.

New SDK environment in Consteel for software interactions
Nowe środowisko oparte na SDK stwarza możliwość tłumaczenia modeli zewnętrznych do ogólnego formatu (smadsteel) kompatybilnego również z Consteel i Steelspace. Pierwszym krokiem na naszej drodze związanej z tą metodologią było opracowanie wtyczki do oprogramowania do analizy statyczno-wytrzymałościowej Axis VM.

Rozwój języka Descript

Coraz częściej używane jest nasze wbudowane środowisko skryptowe i podczas aplikacji w różnych obszarach pojawia się ciągła konieczność jego rozwoju. Potrzeby te, aby spełnić występujące wymagania zwykle postulują w języku skryptowym nowe elementy i ulepszenia. Nowości obejmują kolejne komendy, takie jak tworzenie niestandardowych przekrojów zimnogiętych, zapytania związane z obiektami referencyjnymi, i wiele innych; dodatkowo rozszerzone możliwości tworzenia obiektów, manipulowania nimi i wysyłania zapytań o nie, a wszystko zaprojektowane tak, aby zapewnić projektom inżynieryjnym niezrównaną wszechstronność i wydajność. 

Usprawnienia dla wydajnego modelowania (prośby użytkowników)

W odpowiedzi na bezpośrednie prośby naszych cenionych klientów, ta wersja zawiera kilka ulepszeń mających na celu dalszą poprawę użyteczności Consteel:

  • ukrywanie wybranych obiektów
  • rozdzielenie funkcji kopiowania i przesunięcia
  • masowa modyfikacja materiału dla przekrojów stalowych
  • wyróżnione punkty początkowe i końcowe dla prętów konstrukcyjnych
  • szybki wybór według właściwości bezpośrednio z drzewa właściwości poprzez podwójne kliknięcie
  • wybór pręta konstrukcyjnego z tabel wyników analizy i wymiarowania

Szczegółowe porównanie modeli

Model przechodzi liczne modyfikacje podczas procesu projektowania. Dzięki wcześniejszym innowacjom Consteel, możemy obecnie zachować ważne kamienie milowe i punkty decyzji związane ze zmianami w postaci historii wersji modelu. Opierając się na tym fundamencie, jeszcze bardziej usprawniliśmy możliwość porównywania wersji w historiach modeli. Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikom dostosować proces porównania, koncentrując się wyłącznie na obiektach i atrybutach, które są dla nich istotne. Wyniki porównania wyraźnie ilustrują różnice parametrów, wyróżniając oznaczone obiekty i atrybuty. Aby podczas porównania ułatwić dostęp do różnic w danych między obiema wersjami, elementy takie jak zakładka wyboru i wyświetlanie właściwości obiektu zostały przeprojektowane w interfejsie użytkownika.

Przedstawiamy funkcję Płaszczyzny Przycinania w Steelspace

Odkryj więcej w swoim modelu! Wraz z najnowszym usprawnieniem opartej na chmurze przeglądarki modeli Consteel, Steelspace, wprowadzamy potężną funkcję – Płaszczyznę Przycinania. To innowacyjne narzędzie umożliwia utworzenie obiektu płaszczyzny przycinającej, reprezentującego płaszczyznę, która przycina części geometrii w określonej rzutni.

Usprawnione zarządzanie współpracą

Efektywna współpraca jest bardzo często kluczem do przyspieszenia pracy, szczególnie w fazie projektowania konstrukcji dużych projektów. Mając to na uwadze, podjęliśmy kroki w celu usprawnienia współpracy w Consteel i ulepszenia funkcji historii wersji modelu. Dzięki naszemu najnowszemu rozwiązaniu można przyznać wielu inżynierom lub członkom zespołu dostęp do modelu, dostosowany do różnych poziomów uprawnień. W tym przypadku więcej inżynierów może zapisywać nowe wersje w historii modelu tego samego projektu, w którym wersje obejmują teraz również twórcę.

Odkryj nowe funkcje za darmo

Jeśli jeszcze nie znasz Consteel, nowości można bardzo łatwo doświadczyć. Po wydaniu Consteel 17, nowe funkcjonalności będą automatycznie dostępne w naszej darmowej wersji próbnej.

Try for free

Użytkownicy, którzy korzystają z naszego programu z zabezpieczeniem Online mają automatyczny dostęp do najnowszej wersji. Użytkownicy z zabezpieczeniem USB otrzymają odpowiednie, niezbędne informacje o aktualizacji, kiedy publikacja będzie dostępna. W przypadku problemów z aktualizacją prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej.

Autor

József Szalai

Responsible for strategic leadership, management of research, development and marketing works. An active researcher in the field of modern structural steel design. Has been working on the development of Consteel for more than 20 years.

Powrót do Bloga

Uprość swój proces projektowanie dzięki Consteel

New model examples available in the first quarter

General Method supported by Consteel

The new developments and updates video of Consteel 17