fbpx

Често задавани въпроси относно лицензирането


Какво имаме предвид под онлайн защита? 

Как работи онлайн защитата? 

Необходима ли е регистрация в сайта за всеки, който иска да използва Consteel с онлайн защита? 

Имам ли нужда от регистрация, ако използвам USB донгъл защита? 

Необходима ли е непрекъсната интернет връзка за онлайн защита?

Какво се случва, ако интернет връзката прекъсне, когато софтуерът се използва с онлайн защита? 

Защо онлайн защитата е добра за мен?

Възможно ли е да инсталирате Consteel на произволен брой компютри, използвайки онлайн защита? 

Как ще разбера дали няма налично софтуерно място, когато използвам онлайн защита? 

Ако софтуерът е оставен отворен чрез онлайн защита, но потребителят е далеч, мога ли да го накарам да излезе? 

В случай на екипни планове, когато потребител напусне софтуера, мястото ще бъде ли автоматично достъпно за някой друг или е необходимо да го направите безплатно по някакъв начин?

Възможно ли е при използване на онлайн защита изобщо да няма място? Какво трябва да направя в този случай? 

Какво се случва, ако поставя компютъра в режим на заспиване, докато използвам онлайн защита? 

Какво се случва, ако операционната система се повреди при използване на софтуера с онлайн защита? Дали седалката е залепена за определен компютър? 

Какво се случва, ако няма интернет връзка, но бих искал да използвам софтуера с онлайн защита? 

Какво означава офлайн използване в случай на онлайн защита? 

Как работи офлайн използването в случай на онлайн защита? 

Къде мога да настроя използването офлайн в случай на онлайн защита? 

Как работи офлайн използването в случай на защита с USB? 

Как да придобиете пробен лиценз?

Как да придобия образователен лиценз?

Какво трябва да направя, ако моят достъп до Consteel изтече?

Как да съставим екипен план?


Какво разбираме под онлайн защита? 

Онлайн защитата е процесът, при който предоставяме разрешение за достъп до Consteel чрез интернет връзка. Преди това винаги се изискваше USB донгъл за използване на софтуера, но възприемайки настоящите пазарни нужди, разработихме решение без USB донгъл. За въвеждането на онлайн защита, в допълнение към предоставянето на техническа основа, разработихме нови оферти, абонаментни планове и договорни условия. Можете да намерите подробности в Оферти и планове.  

Как работи онлайн защитата? 

При стартиране на софтуера възниква въпросът кой тип защита искате да използвате. В случай на избор на онлайн защита, трябва да въведете имейл адреса и паролата на акаунта, които съответстват на вашата регистрация на нашия уебсайт www.consteelsoftware.com. Ако има налично софтуерно място за лиценза, който използвате, софтуерът може да се използва, след като го изберете.

Необходима ли е регистрация в сайта за всеки, който иска да използва Consteel с онлайн защита? 

Да, всеки има нужда от регистрация.  

Регистрацията на нашия уебсайт осигурява достъп до онлайн съдържание на уебсайта и онлайн услуги, достъпни в софтуера, съгласно избрания абонаментен план. Освен това изтеглянето на нови версии и достъпът до онлайн ръководството са възможни само след влизане.

В случай на Екипни планове само потребители с регистриран имейл адрес могат да бъдат добавени към софтуерния достъп, посочен в Екипния план.

Имам ли нужда от регистрация, ако използвам USB донгъл защита?  

Да, всеки се нуждае от регистрация, дори ако използва защита на USB донгъл, тъй като нивата на членство в общността на Consteel могат да бъдат присвоени само на регистриран акаунт и следователно онлайн услуги описани по-горе могат да бъдат достъпни само по този начин.

Необходима ли е непрекъсната интернет връзка за онлайн защита?   

Да. В този случай е необходима непрекъсната жива интернет връзка за безпроблемната работа на софтуера. Тъй като Consteel е инсталиран на компютъра и използва паметта му дори в случай на онлайн защита, той няма да заеме голяма част от честотната лента на интернет и няма да забави компютъра. Интернет връзката се използва само за проверка/проверка на авторизация. 

Какво се случва, ако интернет връзката прекъсне, когато софтуерът се използва с онлайн защита?    

Consteel проверява на всеки няколко минути дали има активна интернет връзка. Ако връзката се загуби само за кратко време и софтуерът не я провери през този период, нищо не се случва.

Ако софтуерът открие прекъсване на интернет връзката, ще се появи прозорецът за избор на защита. Ако връзката не се възстанови, е възможно да запазите вашия модел след затваряне на прозореца за избор на защита. В този случай не е възможно да продължите работата със софтуера, софтуерът ще се затвори след запазването. Ако моделът е отворен от облака, той ще бъде записан на локалния компютър, защото очевидно не може да бъде записан в облака. 

След като връзката бъде възстановена, софтуерът може да се използва отново, като изберете онлайн защита. Моделът, отворен от облака, ще бъде синхронизиран с този, съхраняван на локалния компютър. Важно е да отворите този модел със същия компютър.

В случай на незаписан нов модел, не можем да създадем резервно копие, ако интернет връзката е изгубена, затова препоръчваме да запазите веднага след създаването на нов модел и непрекъснато по време на работа. 

Защо онлайн защитата е добра за мен?   

Когато избирате онлайн защита, няма нужда да свързвате USB донгъла от един компютър към друг, за да използвате Consteel, ако работите последователно на вашия офис компютър и от дома. По същия начин е по-удобно да се използва, ако колеги, работещи на различни физически места, искат да използват споделено софтуерно място.

Възможно ли е да инсталирате Consteel на произволен брой компютри, използвайки онлайн защита?   

Да. Consteel може да се инсталира на компютрите у дома и в офиса или в случай на няколко потребители, всеки може да го инсталира на собствените си компютри, няма ограничение за това. Въпреки това, само толкова копия на софтуера могат да бъдат стартирани едновременно, колкото е броят места, посочени в абонаментния план.  

Как ще разбера дали няма налично софтуерно място, когато използвам онлайн защита?   

Ако всички софтуерни места, зададени в абонаментния план, са заети, временно няма налично софтуерно място. В този случай можете да видите всички софтуерни места, включени в абонамента, както и името и имейл адреса на потребителя на даденото софтуерно място. Докато чакате свободно място, няма да бъде добавено и фактурирано допълнително място. Ако е необходимо допълнително място, моля свържете се с нас.  

Ако софтуерът е оставен отворен чрез онлайн защита, но потребителят е далеч, мога ли да го накарам да излезе? 

Не, няма такава функция. Ако програмата не се използва активно, моля, помолете колегата, който заема мястото, да затвори софтуера, за да даде мястото на някой друг. 

В случай на екипни планове, когато потребител напусне софтуера, мястото ще бъде ли налично автоматично за някой друг или е необходимо да го направите безплатно по някакъв начин?  

Няма нужда да го освобождавате седалката, то автоматично ще стане достъпно. 

Ако вече сте стартирали програмата и чакате място и прозорецът за избор на място не се опреснява автоматично, щракнете върху текстовата връзка „Обнови“. 

Възможно ли е при използване на онлайн защита изобщо да няма място? Какво трябва да направя в този случай?  

Да, може да се случи, ако има временна грешка в интернет връзката или в сървъра, извършващ проверката за авторизация. В тези случаи си струва да изчакате няколко минути и да опитате отново. Ако сте сигурни, че Consteel не е стартиран на никоя машина с дадения достъп и интернет връзката е активна, но все още не можете да намерите софтуерно място за дълго време, ще се появи отделен прозорец с възможни решения. Ако нито едно от решенията не реши проблема, моля, свържете се с нас на support@consteel.atlassian.net или публикувайте билет за поддръжка
 
В случай на Екипен абонаментен план обикновено няма софтуерен достъп, ако по някаква причина администраторът на абонаментния план не е предоставил достъп до вашия акаунт. В такъв случай, моля, свържете се с администратора.

Какво се случва, ако поставя компютъра в режим на заспиване, докато използвам онлайн защита?   

В този случай използваното от вас софтуерно място става достъпно за други. Когато сте готови да използвате компютъра отново, можете да продължите да работите с Consteel, ако има свободно място.

Какво се случва, ако операционната система се повреди при използване на софтуера с онлайн защита? Дали мястото е за определен компютър?    

During the next check, our server detects that the connection is lost and makes the seat free. So it will be available again in a few minutes tops. 

Какво се случва, ако няма интернет връзка, но бих искал да използвам софтуера с онлайн защита?   

Дори и да изберете онлайн защита, може да се случи да искате да работите със софтуера без достъп до интернет. Използването офлайн е решението за това, което трябва да настроите предварително. Въпреки това е необходима интернет връзка, за да завършите настройката.

Какво означава офлайн използване в случай на онлайн защита?    

Ако знаете предварително, че няма да имате достъп до интернет, но искате да използвате Consteel, можете да запазите софтуерно място за себе си за определен период от време. Когато все още има интернет връзка, можете да зададете колко дълго искате да заемате софтуерното място в офлайн режим. 
 
През това време софтуерът не проверява интернет връзката, но софтуерното място няма да бъде достъпно за други – или дори за вас, като започнете от друг компютър – дори ако не използвате програмата в планираното време.  

Как работи офлайн използването в случай на онлайн защита?    

Всяко членство в общността на Consteel включва определено количество офлайн използване, но програмата не превключва автоматично към това, когато интернет връзката се загуби. Трябва да зададете това ръчно за дадения период, когато имате достъп до интернет.
  

Къде мога да настроя използването офлайн в случай на онлайн защита?    

Настройката е достъпна в няколко опции: при избор на софтуерно място (чрез отметка в квадратчето и въвеждане на часа чрез щракване върху иконата на часовника, която става активна) или в менюто на бутона „Лиценз“ в Центъра за проекти/софтуера. След като зададеният период изтече, софтуерното място автоматично ще бъде налично отново. Ако искате да се върнете към онлайн употреба в рамките на времето, зададено за офлайн употреба, можете също да направите това под бутона Лиценз. За повече, моля, вижте нашото Ръководство.   

Разрешеният период от време за използване офлайн зависи от нивото на членство. Максимум 3 часа за Basic, 24 часа за Premium и 72 часа за Premium членове.  

Как работи офлайн използването в случай на защита с USB Dongle?    

За абонамент със защита с USB Dongle няма нужда от офлайн използване, той е специално разработен за онлайн защита. 

Как да придобиете пробен лиценз?

Получаване на пробен период от началната страница

Можете да изпробвате най-новата версия на Consteel безплатно, ако щракнете върху бутона „Изпробвайте безплатно“ на нашата начална страница. Процесът на активиране в две стъпки започва с регистрация и потвърждение на имейл адреса, след което можете да започнете да използвате Consteel незабавно. Можете да изтеглите нашия софтуер от имейл или от нашата уебстраница.

Кликнете върху бутона „Опитайте безплатно“, за да получите безплатен пробен период

Получаване на пробен период от онлайн акаунт

Влезте в акаунта си в Consteel, като използвате бутона Вход в горния десен ъгъл на уебсайта на Consteel. Ако все още не сте регистрирани, щракнете върху бутона Регистрация в изскачащия прозорец за влизане и попълнете формуляра.

Въведете вашия имейл адрес и избрана парола, за да влезете.

 • След като влезете, отидете в менюто Абонамент във вашия акаунт
 • Изберете опцията за 30-дневен пробен план и попълнете необходимата информация.

Как да придобия софтуера?

Инсталирайте софтуера – можете да намерите най-новия инсталационен пакет в главното меню Изтегления.

Как да придобия образователен лиценз?

За студенти, завършили, изследователи или преподаватели

Ако сте студент, завършил, изследовател или преподавател във висшето образование, моля, първо създайте акаунт. Преподавателите и изследователите трябва да се регистрират с факултетен имейл адрес, за да получат образователен лиценз.

За повече информация относно образователните лицензи посетете нашата страница Студенти и образование.

За да създадете акаунт, щракнете върху бутона Вход и след това щракнете върху регистрация.

 1. След като влезете, отидете в менюто Абонамент във вашия акаунт
 2. Превъртете надолу и изберете правилния план за вашите нужди и предоставете необходимата информация, за да продължите

Каква информация е необходима за вашия образователен лиценз?

 • Студентски лиценз
  • Въведете името на вашия университет
  • Прикачете изображение на вашата студентска лична карта или потвърждение от вашия университет (напр. екранна снимка на вашия профил в системата за образователна администрация)
  • Щракнете върху запазване
  • Състоянието на вашия лиценз изисква одобрение, което отнема 1-3 дни
 • Лиценз за дипломанти
  • Въведете името на вашия университет
  • Прикачете изображение на описанието на вашата дипломна работа
  • Щракнете върху запазване
  • Състоянието на вашия лиценз изисква одобрение, което отнема 1-3 дни
 • Академичен (изследователски/преподавателски) лиценз
  • Въведете името на вашия университет
  • Исканията за академичен лиценз ще бъдат одобрени само в случай, че са изпратени от акаунт, регистриран с факултетен имейл адрес
  • Състоянието на вашия лиценз ще е в изчакване до одобрение

Как да придобия софтуера??

Инсталирайте софтуера – можете да намерите най-новия инсталационен пакет в главното меню Изтегления.

Какво трябва да направя, ако моят достъп до Consteel изтече?

Consteel ще ви предупреди, преди някой от вашите достъпи във вашия план да изтече. Посетете нашата страница Изтичане на достъпа за повече информация.

Как да съставим екипен план?

 1. Решете колко от вас биха искали да използват софтуера едновременно. Това ще ви даде необходимия брой места.
Две места за двама колеги
 1. По подразбиране предоставяме два достъпа на място.
Два достъпа за всяко място
 1. Ако имате нужда от повече достъп, направете заявка.
Поискайте повече достъпи, ако това не е достатъчно за вашата компания
 1. По подразбиране всеки достъп получава ниво на членство в общността Basic Consteel.
Всеки достъп има основно (Basic) членство по подразбиране
 1. Потребителите могат да бъдат добавяни към достъпи. Членство от по-високо ниво може да бъде избрано срещу допълнителна такса.
 1. Достъпите могат да бъдат гъвкаво присвоени на места, като един достъп може да бъде присвоен на няколко места и повече от един достъп могат да бъдат присвоени на едно място.
Множество потребители имат достъп до едно място или един потребител може да има достъп до няколко места

За да научите как работи инструментът за управление на крайни потребители, прочетете нашето онлайн ръководство тук.