fbpx

Did you know that Consteel provides a plugin to integrate structural modeling and analysis into your parametric Grasshopper definitions?

Download Pangolin from food4rhino.com or the Yak package manager of Rhino. You can also download it by logging in to our website. See Downloads/Plugins menu:

How will you possibly work in Pangolin? See the related videos on our YouTube channel, starting with the ‘Introducing Pangolin‘ video.

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

Did you know that you could use Consteel to calculate rotational stiffness for bolted column/beam moment bearing connections?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

Bolted connection

Rotational-stiffness-of-moment-bearing-connection_-bolted-joint
Rotational-stiffness-of-moment-bearing-connection_-bolted

Bolted connection

Rotational-stiffness-of-moment-bearing-connection_-bolted3
Rotational-stiffness-of-moment-bearing-connection_-bolted4
Rotational-stiffness-of-moment-bearing-connection_-bolted5

Welded connection

Rotational-stiffness-of-moment-bearing-connection_-welded1
Rotational-stiffness-of-moment-bearing-connection_-welded

Did you know that you could use Consteel to perform dual analysis with 7DOF beam and/or shell elements?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free
dual_superbeam_analysis
dual_superbeam_analysis
dual_superbeam_analysis
dual_superbeam_analysis
dual_superbeam_analysis
dual_superbeam_analysis

Did you know that you could use Consteel to design web-tapered members?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free
Web_tapered_members
Web_tapered_members
Web_tapered_frame
Web_tapered_members_analysis
Web_tapered_members_analysis_section
Web_tapered_members_analysis_global_stability_resistance

Did you know that you could use Consteel to determine the optimum number of shear connectors for composite beams?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

Did you know that you could use Consteel to determine automatically the second order moment effects for slender reinforced concrete columns?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

Bevezető

Szabályok segítségével történő teherkombináció szűrés esetén a leggyakrabban használt kihasználtsági típus az Acél – mértékadó vizsgálat. Milyen eredményeket vesz figyelembe pontosan ez az opció és mit jelentenek a hozzá kapcsolódóan választható korlátok?

A teherkombinációk szűrésének négy módja van: határállapotok, teheresetek alapján, kézzel vagy szabályok alkalmazásával. A három másik módszerrel ellentétben a szabályok szerinti szűrés kizárólag számítási eredmények alapján lehetséges.

A teherkombinációk számának csökkentésének leghatékonyabb módja minden bizonnyal a kihasználtsági szabályok alkalmazása.

Kihasználtsági szabályok segítségével a teherkombinációkat az általuk okozott kihasználtságok alapján választjuk ki. A kihasználtságok a különböző tervezési vizsgálatokban elérhetők, mértékadó eredményekből és acél szelvények esetén az egyes vizsgálatokból is, úgy mint általános rugalmas szilárdsági ellenállás, tiszta igénybevételi ellenállások, interakció és globális stabilitás vizsgálat.

Kihasználtsági szabály dialóg a Consteel 16-ban

A mértékadó vizsgálat jelentése

A mértékadó vizsgálat nem mindig az a vizsgálat, amelyik a legnagyobb kihasználtságot adja, hanem az, amelyik a legnagyobb RELEVÁNS kihasználtságot. Tipikus példa erre, amikor a képlékeny interakciós képletek érvényesek, akkor ez lesz a mértékadó vizsgálat az általános rugalmassal szemben, jóllehet ez utóbbi magasabb kihasználtságokat ad.

Acél – Mértékadó vizsgálat

Az Acél – Mértékadó vizsgálat opció minden végeselem ponthoz tartalmazza a mértékadó vizsgálatból származó kihasználtságot minden kombinációban. Ez azt jelenti, hogy pontonként annyi kihasználtsági értékünk lesz, ahogy teherkombinációt kiszámoltunk.

Fontos megérteni a különbséget a Mértékadó eredmények maximuma és az Acél – Mértékadó vizsgálat opció között. A Mértékadó eredmények maximuma opció a mértékadó teherkombináció mértékadó vizsgálatból származó kihasználtságot tartalmazza minden pontban, mintegy burkolója az Acél – Mértékadó vizsgálat eredményeinek. Vagyis itt minden végeselem ponthoz egyetlen kihasználtság (és egy teherkombináció) tartozik. Egyben megegyezik a Globális vizsgálatok fülön megjelenő mértékadó eredmények táblázattal.

Amikor egy szabályt alkalmazunk, a kiválasztott kihasználtsági típushoz tartozó kihasználtságokat összevetjük a megadott korláttal. Azok a teherkombinációk, amelyekből származó eredmények megfelelnek a korlátnak, kiválasztásra kerülnek. A vizsgálat a választott modell részlet minden végeselem pontjában megtörténik.

Korlátok Acél – Mértékadó vizsgálat opció esetén

Nézzünk egy egyszerű síkbeli keretet példaként a jobb érthetőség kedvéért. A jobb oldali gerendát egy részletbe raktuk, amire három kihasználtsági szabályt alkalmaztunk. Öt pontot a bemutatás kedvéért kiválasztottunk, de természetesen a részletmodell minden pontja figyelembe van véve a szűrésnél.

Példa síkbeli keret a kitüntetett végeselem pontokkal
gate

Bevezetés

A ConSteel-ben három lehetőség áll rendelkezésre vasbeton oszlopok tervezésére: Manuális névleges görbület módszer, automatikus névleges görbület módszer és névleges merevség módszer. 

Mindegyik módszernek megvannak az előnyei és a hátrányai, és különböző esetekben érdemes használni őket. Most röviden áttekintjük ezeket a módszereket és bemutatjuk hogyan használhatóak. Egy példamodell csomag és egy segítő folyamatábra is elérhető az áttekintés végén.

Az említett módszerekhez köthető funkciók elérése az Online Kézikönyvünk Structural design és Structural modeling fejezeteiben található meg.

Áttekintő táblázat

A következő táblázat röviden tartalmazza a legfontosabb információkat. Kattints a táblázatra a teljes képernyős megtekintéshez.

Most egy-egy rövid példán keresztül bemutatjuk a módszerek alkalmazását.

Példák

Manuális Névleges Görbület Módszer

Szelvény létrehozása

Imperfekciók nélküli szerkezet definiálása 

Vasalás definiálása 

Tervezési paraméterek megadása

Elsőrendű analízis

Tervezés

Automatikus Névleges Görbület Módszer

A manuális névleges görbület módszerhez képest eltérő lépéseket mutatjuk be. 

Imperfekciók definiálása

Tervezési paraméterek megadása

Elsőrendű analízis – imperfekciókkal együtt

gate

Did you know that you could use Consteel to design a hot-rolled crane beam considering the effect of code-prescribed load eccentricities?

Download the example model and try it!

Download model

If you haven’t tried Consteel yet, request a trial for free!

Try Consteel for free

A Consteel 16-ban bevezettük a teherkombináció szűrés funkciót. A szűrés a teherkombinációk határállapota, a hozzátartozó teheresetek vagy akár a korábbi analízis eredmények és kihasználtságok alapján is lehetséges.  A cél különböző csomagok létrehozása az optimalizálási folyamat különböző lépéseire csökkentve ezzel a számítási időt, miközben biztosak lehetünk, hogy az összes releváns teherkombinációt figyelembe vettük. Lássuk, hogyan néz ki ez a tudatos munkafolyamat a gyakorlatban!  

Leírás

A legtöbb szerkezettervezési projekten jelentős probléma, hogy a szabványok számos teheresetet és kombinációt definiálnak. Bár e kombinációk többsége soha nem releváns vagy mértékadó, ettől függetlenül általában nem nyilvánvaló, melyeket lehet biztonsággal elhanyagolni, különösen, ha azt is figyelembe kívánjuk venni, hogy különböző teherkombinációk lehetnek relevánsak a szerkezet különböző részeire, mint az elsődleges vagy másodlagos szerkezet, kapcsolatok stb. Ennek megfelelően az optimalizálási folyamatot nagy mennyiségű felesleges számítás terheli.  

A teherkombináció szűrés funkcióval csökkentett teherkombinációs listák, vagyis teherkombináció csomagok létrehozása a cél, amelyek az optimalizálás különböző részeihez elmenthetők. 

A szűrési funkció optimális munkafolyamata attól függően változhat, hogy milyen céllal hozzuk létre a csomagokat, de létezik egy ajánlott általános folyamat, ami bármelyikhez alapul szolgálhat.  

Először a legegyszerűbb számításokat végezzük el és használjuk ezek eredményét egy megengedő szűréshez. Már ez jelentősen le fogja csökkenteni a teherkombinációk számát. Majd a számítások összetettségét növelve tovább tudjuk csökkenteni a kombinációs listát, immár szigorúbb szűrőket alkalmazva.  Ha szükséges, ez a lépés ismételhető. Ezzel az iteratív eljárással elkerülhető az esetlegesen sok ezer kombináció időigényes számítása.

load combination amount with and without filtering

1 – összes teherkombináció, szűrés nélkül;
2 – kezdeti csomag megengedő szűréssel;
3 – végső csomag szigorú szűréssel

Részletezett folyamat

Modellezés

Minden optimalizálási folyamat alapja egy jól felépített szerkezeti modell. Ennek megfelelően a munkafolyamat első lépése a geometriai és szerkezeti modellezés és a terhek definiálása. Ajánlott ennek lezárásaként egy elsőrendű analízist futtatni egy-két teheresetre az esetleges modellezési hibák megtalálására.

A teherkombinációkat ezután érdemes létrehozni. Mindegyik határállapotot létre kell hozni, amit a tervezés teljes ideje alatt használni szükséges. A Consteel automata teherkombináció generáló funkciója hatékony eszköz ehhez.  

Számítás és szűrés

Teherkombináció csomag létrehozható a Teherkombináció csomag megadása dialógon a határállapot vagy a kívánt tehereset kiválasztásával. De általában valószínű, hogy a konkrét analízis eredményre vagy kihasználtságra történő szűrés jóval hatékonyabb tud lenni a kombinációk számnak csökkentésben. A fent leírt általános folyamat részleteiben így a következő:

gate