fbpx
The design processes of a multi-story industrial structure using a central parametric model
április 9, 2024
3 perc olvasási idő
Kis Ádám

Többszintes ipari tartószerkezet tervezési munkafolyamatai egy központi parametrikus modell felhasználásával

Olvasd el a romániai Tordán található gipszkartongyár bővítéséről szóló új, részletes esettanulmányunkat, amely bemutatja hogyan vezetett a bővítés kilenc új építmény építéséhez. A központi parametrikus modellt használó projekt elnyerte idén a harmadik helyet a The Steel Lion Award 2023 versenyen, köszönhetően a Consteel acélszerkezet-tervezési szoftver és a Pangolin, a Consteel Rhino-Grasshopper bővítményének innovatív alkalmazásáért.

1. Projekt információ

A projekt célja egy meglévő gipszkarton gyár bővítése Tordán (Románia), ezáltal 9 új építmény létrehozása.


Ezek az épületek több célt szolgálnak, a nyersanyagfeldolgozástól a szemét tárolásáig. A gyártási folyamatot lekövető és szolgáló épület a “malom”, mely egy többszintes merev keretszerkezetből felépített acélszerkezet. A maximális keret fesztáv 8 méter, a 7 szintes szerkezet teljes magassága 28 méter.

2. Központi parametrikus modell

Bár a szerkezet geometriája klasszikus formákon alapszik, amelyek elsőre nem feltétlen szükségeltetnek parametrikus tervezési módszereket, a célunk mégis az volt, hogy parametrizáljuk és egy központi BIM model felépítésével minden adatot egy helyen tartsunk a projekt tervezése folyamán. Ezen adatok közés sorolható: a 3D-s technológiai berendezések modelljei, az ezekről készült műszaki adatlapok és tervek, a hozzájuk tartozó permanens és hasznos terhelésekkel, az ezekhez köthető összes revízió, az építészeti tervek stb. Figyelembe véve a tehát a kapott adatszolgáltatást, itt építettük fel a geometriát, definiáltuk a tehereseteket, a terheket stb.. Az így kapott szerkezet egy kész rúdváz modell volt, melynek globál statikai analízisét a Consteel használatával végeztük.

The load evaluation process on the centralized model based on the technological drawings
A teherfelvétel a központi parametrikus modellen, a technológiai tervek alapján

Így a központi modell a Rhino-Grasshopper felületekről irányította a teljes tervezési folyamatot (bal felső sarok). Itt volt összehangolva a teljes teherfelvételi folyamat (bal alsó), a statikai modell építése (középső felső), a csomóponti számításokhoz szükséges modellek generálása (jobb alsó) a statikai számítások eredményei alapján (jobb felső), legvégül pedig gyakorlatilag a teljes részletezés (középső alsó).

The design processes managed by the centralized model
A központi parametrikus model által vezérelt tervezési folyamatok

3. Vizsgálatok a Consteelban

A tervezést érintő fő kihívást a tehnológia összehangolása a szerkezettel jelentette. Alapvetően a tehnológiai berendezések tervezése párhuzamosan zajlott a szerkezet tervezésével és a szerkezet gyakorlatilag folyamatosan alárendelt szerepet játszott, így rugalmasan kellett tudni alkalmozkodni bármilyen, a tehnológia oldaláról jövő módosításhoz. Kihasználva a Pangolin kétirányú működését, a Consteelben folyamatosan optimizált szerkezettel, gyakorlatilag azonnal frissíthettük a központi modellünk, ezáltal mindig rendelkezésre állt az aktuális állapot, így a az épület részletezése is párhuzamosan zajlott. Szintén kihívást jelentett, hogy az épület egy előregyártott vasbetonszerkezetű gyártócsarnokkal van összekötve, így az érintett homlokzat esetén az első három szinten hagyományos merevítőrendszer nem volt alkalmazható, ami nagyban befolyásolta a szerkezet globális viselkédését vízszintes terhelések esetén. Így különösen fontos volt az összes szerkezeti elem figyelembe vétele egy globális modellben, ez esetben a merevítést biztosító rácsostartókkal együtt.

Analysing the structure
A szerkezet vizsgálata Consteelban

4. Csomópontszűrés

A főstatikai vizsgálatok után a csomóponti statikát végeztük el a Grasshopper-IdeaStatica kompatibilitását kihasználva. Ezáltal típuscsomópontokat szűrtünk (például oszloptoldás, oszlop-főtartó), melyeket a Consteel modellből automatán kigyűjtött igénybevételekre méreteztünk. Ezek az igénybevételek a választott típuscsomópont összes pozicióját megvizsgálva a maximális egyidejű, valamint az abszolút maximum értékek voltak. A méretezett kapcsolatokat egy-egy előre elmentett Tekla makró felhasználásával, Grasshopper segítségével szórtuk ki az összes pozicióra. Így lehetséges volt a födémmerevítők 2074 csomópontjának kiszórására egy kattintás segítségével. Ezzel a módszerrel több mint 3800 Tekla makrót szórtunk ki Grasshopper vezérléssel.

Control panel of the joint filtering script
A csomópont szűrő szkript vezérlőpultja
A selected joint type representation, from which all internal forces coming from Consteel are collected for every position.
Egy kiválasztott csomóponttípus ábrázolása, amely alapján minden pozícióról kigyűjtődnek a Consteelból jövő igénybevételek

5. Következtetések

A tervezés két fő fázisból állt. A koncepcionális szintű tervezés során, ami alapján végül az engedélyeztetési tervek is készültek, már elkezdtük a parametrikus, központi modellre épülő szkript írását. Erre egy belső fejlesztésként is tekintettünk, ami további, hasonló kaliberű projektek esetén is kiindulópontként funkcionál. Így amikor már a második fázis során végleges, részletterveket készítettük egy nagyon rugalmas eszköz állt rendelkezésünkre, ami egyszerre biztosított adatot a statikai ellenőrzések, a globális és csomóponti méretezések, illetve a részletezés, majd a gyártmánytervezés számára is. Ez a munkafolyamat rendkívűl hatékonynak bizonyult, gyakorlatilag mindvégig csak 1 projektirányító főstatikus és 1, a szkript fejlesztéséért és használatáért felelős statikus munkájára volt állandóan szükség, a körülbelül két éves tervezési folyamat során, az acélszerkezet szempontjából. Így amikor minden véglegesnek volt tekinthető gyakorlatilag egyszerre belehetett vonni további 5 mérnököt akikkel együtt nagyjából 2 hónap alatt a teljes csomóponti méretezés, a fennmaradó, csak manuálisan megoldható részletezés és a gyártmánytervezés lebonyolítható volt.

Centralized model in Rhino
A központi modell Rhino- Grasshopper-ben
Consteel model
Consteel modell
Final, detailed structure
A végleges, részletezett szerkezet

A szerző

Kis Ádám

Szerkezettervezőként a parametrikus tervezési módszerek megszállottja volt. Meggyőződése, hogy bármilyen tervezési feladat esetén hatékonyan alkalmazható. Így került a sötét oldalra, és fejlesztőként a Pangolinon dolgozik. Doktoranduszként szimulációs módszerek Consteel-be történő implementálását kutatja.

Vissza a Blogra

Egyszerűsítsd a tervezési folyamatod a Consteel segítségével

Megvan a Steel Lion díj győzteseinek névsora

New model examples available in the first quarter

A Consteel 17 fejlesztések és frissítések videós összefoglalója

Iratkozz fel, hogy mindig naprakész légy a Consteel híreivel kapcsolatban