fbpx

Definiowanie modelu z Pangolin

Definiowanie geometrii

W Pangolin geometria może być opisywana za pomocą linii, łuków kołowych i wielokątów wykonanych z dwu poprzednich. Odpowiednie komponenty są najprostszymi, działającymi jako konwertery z natywnej geometrii Grasshopper, z możliwością określenia warstwy Consteel.

Definiowanie przekroju

Definicja przekrojów jest bardziej wysublimowana, ponieważ Consteel używa szczegółowej, bryłowej reprezentacji przekrojów do analiz, oraz reprezentacji cienkościennej dla sprawdzeń normowych. W Pangolin istnieją dwie opcje tworzenia przekrojów: wykorzystanie predefiniowanych przekrojów z biblioteki przekrojów, oraz przekrojów Użytkownika przy użyciu parametrycznych makr.

Predefiniowane przekroje z biblioteki przekrojów

7000+ różnych profilów może zostać zdefiniowanych z biblioteki przekrojów (gorącowalcowanych, zimnogiętych). Schemat pracy zawiera dwa kroki: 1. Pobranie podglądu przekroju z biblioteki. 2. Pobranie rzeczywistego przekroju z podglądu. (Powodem takiego podejścia, jest fakt, że ponieważ w Pangolin przekroje są rzeczywistymi obiektami, to wczytanie wszystkich 7000+ przekrojów z naszej biblioteki mogłoby zająć dużo czasu nawet dla mocnego komputera). Aby pomóc w wyborze przekroju, komponent biblioteki przekrojów dostarcza różne opcje filtrowania. Po wybraniu pożądanego podglądu przekroju, można z niego utworzyć rzeczywisty przekrój wraz z materiałem, oraz sprawdzić jego wygląd w Rihno.

Przekroje użytkownika oparte na predefiniowanych makrach

Schemat pracy zawiera wprowadzenie komponentu makr, wybraniu odpowiedniego makra i zdefiniowaniu jego parametrów.

Jedną z najważniejszych, unikalnych cech Consteel jest jego zaawansowana analiza i wymiarowanie elementów zimnogiętych posiadających usztywnienia. Odpowiednio Pangolin umożliwia parametryczne tworzenie przekrojów zimnogiętych użytkownika, z dowolnymi usztywnieniami:

Jak można zauważyć, komponenty pomagają w budowaniu złożonych przekrojów z dostępnymi domyślnymi wartościami zapewniając szeroki do ustawienia zakres parametrów.

Definiowanie elementów konstrukcji

Definiowanie prętów jest tak proste jak wyciągniecie linii referencyjnej i przekroju pręta do komponentu Belka:

W powyższym przykładzie zdefiniowane zostały wzmocnienia na końcach pręta, kolejna unikalna cecha programu Consteel, które będą precyzyjne uwzględnione podczas analiz i wymiarowania.

Aby modelowanie było łatwiejsze, Pangolin także dostarcza kilka użytecznych ukrytych konwersji danych, np. takich jak na powyższym rysunku: na początku mamy pręty IPE300, zaraz po podłączeniu ich do parametru Grasshopper Plane pręty są konwertowane do ich lokalnych układów współrzędnych. Parametr Plane może zostać bezpośrednio połączony z kierunkiem parametru Z płatwi, aby poprawnie ułożyć je względem prętów głównych.

Szczegóły konstrukcji

Zatrzymajmy się na chwilę przy płatwiach! Pangolin zapewnia również szczegółowe połączenie obiektów konstrukcji za pośrednictwem elementów łączących Consteel, co może być istotne w przypadku precyzyjnego uwzględniania efektów podparcia bocznego belek, zapewnianego przez płatwie.

Definicja elementów łączących zawiera ustawienia położenia interfejsu (miejsca załamania), kierunku, oraz atrybutów sztywności połączenia. Definiowanie podpór dla modelu jest także wspierane poprzez automatyczną konwersje, w których można bezpośrednio wskazać końce prętów, i wprowadzić w nie podpory, zamiast manipulować indeksami poprzez złożone definicje.

Pangolin daje również możliwość definiowania podpór liniowych i powierzchniowych.

Definiowanie obciążenia

Definiowanie obciążania w Pangolin zawiera przypadki obciążeń, grupy w grupach obciążeń ze szczególnymi rodzajami jak trwałe, przejściowe, śnieg etc... oraz dowolne kombinacje obciążeń. Po wysłaniu modelu do Consteel można również wykorzystać jego automatyczny generator kombinacji używając przy tym grup i przypadków zdefiniowanych w Grasshopper.

Jeżeli idzie o same obciążenia, zdefiniować można obciążenie skupione, równomierne i zmienne obciążenie liniowe, równomierne i zmienne obciążenie powierzchniowe. Dodatkowo, aby wspomóc wprowadzanie obciążeń na pręty, Pangolin dostarcza komponent powierzchni rozkładu obciążeń, który rozkłada obciążenia powierzchniowe na (opcjonalnie wybrane) pręty znajdujące się w obrysie powierzchni.

Definiowanie dwoma punktami zmiennego obciążenia powierzchniowego:

Wykorzystanie modelu do obliczeń:

Model może być obliczony w Consteel albo Steelspace. Komunikacja z oboma programami realizowana jest poprzez komponent połączenia Pangoline.

Komponent ten akceptuje wszystkie obiekty Consteel, które może zapisać w pliku .smadsteel, albo wysłać je do uruchomionego w tym samym czasie programu Consteel. Obie opcje mogą zostać zautomatyzowane poprzez zdefiniowanie odpowiedniego parametru jako "prawda". Dodatkowo, komponent sprawdza, że wyśle wszystko co jest potrzebne, aby obiekty działały prawidłowo. Oznacza to, że wystarczy wyciągnąć jedynie belki, obciążenia i podpory. Przypisane do nich linie, przekroje, materiały, wzmocnienia, przypadki obciążeń, modele podpór i inne zostaną przez Pangolin automatycznie zebrane i wysłane.