fbpx

Zarejestruj się na 1. Międzynarodowy Zjazd Consteel – start 30/03/2023

Knowledge base

Filter
Sort by:
Search results for:
Selected filter(s):
 • Topics
  • Analysis
  • BIM links
  • Connections
  • Design
  • Modeling
  • Scripting
  • Structural standards
 • Categories
Filter
Basic

Load combination filter in practice – preferred general workflow

In Consteel 16, we introduced the function of load combination filter. Filtering is possible based on the load combinations’ limit state, load cases, and corresponding analysis and design results. The…

Design
Load combinations
Tips & Tricks
Filter
Workflow
Basic

Application of the 'General method’ of EN 1993-1-1 6.3.4 for the buckling design of global structural models

The practical use of the 'General method’ of EN 1993-1-1 6.3.4 for the buckling design of global structural models is still a challenging issue requiring several problems to solve. In…

Buckling design
EN 1993-1-1
Scientific publications
General Method
Basic

Lateral torsional buckling of a member with mono-symmetric I-section – Verification example

Introduction This verification example studies a simple fork supported beam member with welded section (flanges: 200-12 and 100-12; web: 400-8) subjected to bending about major axis. Constant bending moment due…

7 DOF beam
Results
Stability analysis
Verification study
Lateral-torsional buckling
Superbeam
Basic

Lateral torsional buckling of a member with doubly symmetric section – Verification example

Introduction This verification example studies a simple fork supported beam member with welded section (flanges: 200-12; web: 400-8) subjected to bending about major axis. Constant bending moment due to concentrated…

7 DOF beam
Finite element
Results
Shell element
Stability analysis
Verification study
7DOF
Lateral-torsional buckling
Superbeam
Basic

Member subjected to biaxial bending and compression – Verification example

Introduction This verification example studies a simple fork supported beam member with welded section equivalent to IPE360 (flanges: 170-12,7; web: 347-8) subjected to biaxial bending due to concentrated end moments…

7 DOF beam
Second order analysis
Shell element
Verification study
7DOF
Deformation
Basic

Member subjected to bending and compression – Verification example

Introduction This verification example studies a simple fork supported beam member with IPE 360 section subjected to axial force and bending about the minor axis due to lateral, distributed force.…

Analysis
7 DOF beam
Second order analysis
Static analysis
Verification study
Basic

Member in torsion (torsion by transverse concentrated load on mono-symmetric I section) – Verification example

Introduction Our verification examples are created to be able to compare hand calculation results with Consteel anaysis results with using either 7DOF beam or shell finite elements. This example is…

7 DOF beam
Shell element
Static analysis
Verification study
Basic

Member in torsion (concentrated torque) – Verification example

Introduction Our verification examples are created to be able to compare hand calculation results with Consteel anaysis results with using either 7DOF beam or shell finite elements including Superbeam function.…

Analysis
7 DOF beam
Shell element
Static analysis
Verification study
Basic

Dwupoziomowa diagnostyka modelu

Wprowadzenie W Consteel istnieje możliwość przeprowadzenia sprawdzenia modelu konstrukcji w celu wykrycia błędów modelowania. To sprawdzenie modelu albo diagnostyka może być podzielona na diagnostykę pierwszego i drugiego poziomu.

Basic

Przykład modelu z orientacją połączenia

By uzyskać więcej informacji przeczytaj nasze Tips & tricks Wybieranie orientacji symetrycznego połączenia. Wersja: CS14.1000 Aby pobrać przykładowy model naciśnij poniższy przycisk.

Basic

Połączenia podatne w modelowaniu konstrukcji

Wprowadzenie Wpływ zachowania się połączeń na dystrybucję sił wewnętrznych i momentów zginających w konstrukcji, i na globalne deformacje konstrukcji, generalnie powinien być uwzględniony, lecz gdy jest on wystarczająco mały może…

Basic

Funkcje modelowania konstrukcji o organicznych kształtach

Wprowadzenie W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się architektura o organicznych kształtach. Różnorodność skomplikowanych kształtów geometrycznych wykorzystywana jest do tworzenia fasad budynków, co przyniosło zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne narzędzia…

Basic

Import modelu z pliku IFC

Wprowadzenie IFC jest globalnym formatem wymiany danych w przemyśle budowlanym. Jest on szeroko wykorzystywany do współdzielenia modeli niezależnie od oprogramowania, w którym został stworzony oryginalny model. Oczywiście możliwe jest również…

Basic

Łatwy sposób modyfikowania współrzędnych

Wprowadzenie Często zdarza się, że zachodzi potrzeba zaimportowania modelu statycznego do Consteel z innego programu do modelowania. Jest to praktyczne i efektywne rozwiązanie upraszające prace. Jednakże, niezwykle istotnym jest aby…

Basic

Przykład modelu dla obciążenia wiatrem na nietypowym dachu

By uzyskać więcej informacji przeczytaj nasze Tips & tricks Powierzchniowe obciążenie wiatrem na dachu o nietypowym kształcie. Wersja: CS14.1000 Aby pobrać przykładowy model naciśnij poniższy przycisk.

Basic

Przykład modelu z podatnymi połączeniami

By uzyskać więcej informacji przeczytaj nasze Tips & tricks Podatne połączenia w modelowaniu konstrukcji. Wersja: CS14.1000 Aby pobrać przykładowy model naciśnij poniższy przycisk.

Basic

Przykład modelu z funkcją Wiele podpór

By uzyskać więcej informacji przeczytaj nasze Tips & tricks Wprowadzanie wielu podpór punktowych . Wersja: CS15.1000 Aby pobrać przykładowy model naciśnij poniższy przycisk.

Basic

Definiowanie modelu z Pangolin

Definiowanie geometrii W Pangolin geometria może być opisywana za pomocą linii, łuków kołowych i wielokątów wykonanych z dwu poprzednich. Odpowiednie komponenty są najprostszymi, działającymi jako konwertery z natywnej geometrii Grasshopper,…

Basic

Poznaj Pangolin

Przedstawiamy Pangolin, nową integrację Consteel z Grasshopper W szybkim podsumowaniu Co to jest? – Pangolin jest wtyczką integrującą modelowanie i analizę konstrukcji, z definicjami parametrycznymi Grasshopper Kiedy? – Pangolin został…

Basic

Wykorzystanie Pangolin w „Pierwszym przepływie pracy Consteel”

Pangolin nie tylko tworzy modele Consteel, ale również może odczytywać i wykorzystywać istniejące modele Consteel. Temu zagadnieniu przyjrzymy się bliżej w poniższym artykule.

Basic

Rozpoczęcie pracy z Consteel 14 – Geometria

Consteel 14 jest potężnym narzędziem do analizy i wymiarowania dla projektantów konstrukcji. Obejrzyj film, jak rozpocząć pracę z Consteel. Zawartość Wczytywanie przekrojów Tworzenie belek i slupów Wprowadzanie podpór Definiowanie wzmocnień…

Basic

Rozpoczęcie pracy z Consteel 14 – Obciążenia

Consteel 14 jest potężnym narzędziem do analizy i wymiarowania dla projektantów konstrukcji. Obejrzyj film, jak rozpocząć pracę z Consteel. Zawartość Definiowanie grup obciążeń i przypadków obciążeń Generowanie kombinacji obciążeń Definiowanie…

Basic

Rozpoczęcie pracy z Consteel 14 – Analiza

Consteel 14 jest potężnym narzędziem do analizy i wymiarowania dla projektantów konstrukcji. Obejrzyj film, jak rozpocząć pracę z Consteel. Zawartość Ustawienie parametrów analizy Przeprowadzenie analizy pierwszego i drugiego rzędu Przeprowadzenia…

Basic

Rozpoczęcie pracy z Consteel 14 – Wymiarowanie

Consteel 14 jest potężnym narzędziem do analizy i wymiarowania dla projektantów konstrukcji. Obejrzyj film, jak rozpocząć pracę z Consteel. Zawartość Ustawienie parametrów wymiarowania Przeprowadzenie sprawdzeń przekrojów Sprawdzenie wyników w Administratorze…

Basic

Rozpoczęcie pracy z Consteel 14 – Wymiarowanie połączeń

Consteel 14 jest potężnym narzędziem do analizy i wymiarowania dla projektantów konstrukcji. Obejrzyj film, jak rozpocząć pracę z Consteel. Consteel. Zawartość Tworzenie modelu połączenia w oparciu o model globalny Projektowanie…

Basic

Rozpoczęcie pracy z Consteel 14 – Dokumentacja

Consteel 14 jest potężnym narzędziem do analizy i wymiarowania dla projektantów konstrukcji. Obejrzyj film, jak rozpocząć pracę z Consteel. Zawartość Tworzenie zrzutów ekranu Zapisywanie tabel i dokumentacji Tworzenie dokumentacji wymiarowania…

Basic

Skuteczny sposób na zwiększenie nośności belki na zwichrzenie

Wprowadzenie W trakcie użytkowania konstrukcji stalowej często dochodzi do zmian. Zmiany te zazwyczaj polegają na zwiększeniu obciążeń działających na niektóre elementy, co prowadzi do konieczności ich wzmocnienia. Wzmocnienie zazwyczaj odbywa…

Basic

Wskazówki dotyczące przedstawiania wyników deformacji prętowego elementu skończonego 7DOF

Wprowadzenie W przypadku efektywnego projektowania bardzo ważnym jest posiadanie przejrzystego wglądu w model konstrukcji, dlatego istotna jest wizualizacji wyników analizy. Od Consteel 15 wykorzystujemy zaawansowane metody dla przedstawiania deformacji, co…

Basic

Centrum Projektu

Od teraz Centrum Projektu łączy wszystkie funkcjonalności modelu i zarządzania kontem, uzupełnione poprzez łatwy dostęp do personalizowanych informacji i materiałów edukacyjnych.

Basic

Kolorowanie elementów według przekrojów

Wprowadzenie Dla efektywnej pracy inżyniera projektanta istotne jest posiadanie czytelnego modelu. Aby to osiągnąć, w Consteel znajdują się funkcje takie jak warstwy, części modelu, ale także Kolorowanie elementów wg przekrojów.…

Basic

Biblioteka Skryptów

Skrypty są potężnym narzędziem usprawniającym przepływ pracy. Aby zaspokoić różne potrzeby i przyspieszyć pracę stworzyliśmy podręczną bibliotekę z przykładami skryptów Descript, Grasshopper i rozwiązań opartych na Consteel API.

Basic

Płynna i realistyczna reprezentacja wyników przemieszczeń pręta 7DOF

Oprogramowanie do inżynierii lądowej na ogół używa tradycyjną reprezentację deformacji pręta, gdzie przekrój pokazany jest na linii referencyjnej. W Consteel 15 wykorzystujemy zaawansowaną metodę reprezentacji przemieszczeń, która sprawia, że jest…

Basic

Zaawansowane wyniki wrażliwości na wyboczenie i kolorowane wykresy sił wewnętrznych

Doskonałe zrozumienie konstrukcji dzięki zaawansowanym wynikom analizy wrażliwości na wyboczenie zilustrowanym na odpowiednich postaciach wyboczenia i kolorowanych wykresach sił wewnętrznych.

Basic

Adaptacyjne modelowanie żeber

Dzięki funkcji Superbeam, modelowanie żeber jest łatwe i efektywne. Dostępnych jest wiele opcji i różnych przekrojów. Możliwa jest analiza zarówno przy użyciu elementów prętowych jak i powłok.

Basic

Wpływ otworów w środniku na zwichrzenie belki

Introduction Czy zastanawiali się Państwo, jaki wpływ mają otwory w środniku na nośność związaną ze zwichrzeniem belki? Można to precyzyjnie sprawdzić analizą z użyciem elementu Consteel Superbeam Bardzo często wymagane…

Basic

Kolorowanie według przekrojów

Dobra wizualizacja modelu i wyników prowadzi do lepszego zrozumienia i poprawnej interpretacji dowolnego modelu danych w porównaniu z tekstami lub tabelami. Z pomocą funkcji Kolorowania według przekrojów, będą Państwo mogli się…

Basic

Analiza smukłych elementów z środnikiem klasy 4 przy użyciu Superbeam

Wprowadzenie Belki ze spawanych przekrojów dwuteowych są często wykonywane ze smukłymi środnikami. Wynika to z wiedzy, że głównym elementem wpływającym na sztywność belki przy zginaniu są pasy. Zasadniczym zadaniem blachy…

Basic

Wykresy naprężeń

Czy kiedykolwiek próbowali Państwo wizualizować rozkład naprężeń w przekroju na podstawie ich kolorowej reprezentacji? Aby to ułatwić, wprowadzamy Wykresy naprężeń. Poniższy film wyjaśnia jak korzystać z tej funkcji.

Basic

Adaptacyjne modelowanie otworów

Definiowanie wycięć jest przydatną dodatkową funkcją w ramach funkcjonalności Superbeam. Są one łatwo modyfikowalne, dostępne w różnych kształty oraz z opcją jednoczesnego wprowadzania wielu otworów. Obejrzyj przegląd funkcji, aby uzyskać…

Basic

Powierzchniowe obciążenie wiatrem na niestandardowym kształcie dachu

Wprowadzenie W jaki sposób umieścić obciążenie powierzchniowe wiatrem, gdy mamy dach płaski o niestandardowym kształcie zamiast standardowego, jaki możemy spotkać w Eurokodzie?

Basic

Kopiuj-wklej unikalne kombinacje obciążeń z Excel

Problem Pomimo, że dla celów automatycznego tworzenia kombinacji wszystkie wzory EN wg których generowane są kombinacje obciążeń są zaimplementowane w Consteel, to mogą one nie pokrywać wszystkich niezbędnych przypadków kombinacji…

Basic

Jak zaoszczędzić czas obliczeń?

Wprowadzenie W przypadku modelu z wieloma przypadkami obciążeń (wiatr w różnych kierunkach, z i bez ciśnienia wewnętrznego, śnieg, obciążenie sejsmiczne itp.), wg EC możliwe jest wygenerowanie setek kombinacji obciążeń, jednak…

Premium

Zastosowanie analizy wartości własnych dla różnych poziomów wymiarowania z uwzględnieniem stateczności (pełen dostęp)

Analiza stateczności i wymiarowanie z jej uwzględnieniem zawsze odgrywały kluczową rolę w procesie weryfikacji konstrukcji stalowych. Możliwe metody analizy i procedury projektowe mają długą historię, a bogata literatura dostarcza inżynierom…

Basic

Zapis w chmurze

Rozwiązania w chmurze mogą otworzyć nowy wymiar w wielu usługach. Dlatego dajemy Państwu możliwość przeniesienia się poza swój komputer. Jako pierwszy krok ułatwiamy szybki zapis, przeglądanie, dostęp i otwieranie bezpośrednio…

Basic

Descript – wewnętrzne środowisko skrytpowania

Skryptowanie jest potężnym narzędziem, pozwalającym tworzyć, mieć dostęp i elastycznie manipulować obiektami modelu oraz wykonywać operacje i obliczenia na nich. Wiemy, że nie nie zawsze jest to łatwe czy znane…

Basic

MyDescript – Państwa osobiste środowisko skryptowania w Consteel

Skryptowanie jest potężnym narzędziem w Państwa rękach, służącym do tworzenia, uzyskiwania dostępu i elastycznym manipulowaniu obiektami modelu oraz obliczeniami wykonywanymi na nich. Gorąco polecamy zapoznać się z funkcjonalnością MyDescript, Państwa…

Basic

Adaptacyjne modelowanie elementów konstrukcji

Superbeam jest nową funkcjonalnością wprowadzaną w Consteel 15. Superbeam umożliwia sprawdzanie części konstrukcji z dokładnością elementów powłokowych, jednocześnie z łatwością użycia elementów prętowych w zakresie definiowania, modyfikowania i obsługi modelu.…

Basic

Otwory w środniku a ugięcie

Bardzo często wymagane jest przejście instalacjami przez środnik belki. W takich przypadkach powszechnym rozwiązaniem jest zapewnienie potrzebnej ilości otworów w środniku dźwigara. Przejścia te mogą być okrągłe albo prostokątne, w…

Pro

Abstract from validation report of Superbeam – Part 1

Introduction of Consteel Superbeam In general, Consteel uses 7 DOF beam elements for finite element analysis of steel structures which are adequate for most everyday design situations. It is also…

Analysis
Finite element
Results
Static analysis
Verification study
7DOF
Shell finite elements
Superbeam
Pro

Discrete warping restraint

Theoretical background According to the beam-column theory, two types of torsional effects exist. Saint-Venant torsional component Some closed thin-walled cross-sections produce only uniform St. Venant torsion if subjected to torsion.…

Analysis
Results
Theory background
Lateral-torsional buckling
Stiffener
Warping
Basic

Analysis of steel comsumption of portal frames made of hot-rolled and cold-formed sections

The results of analyzes of frames with a span of 12, 15 and 18 m have been presented. Their minimum mass was assumed as the optimization criterion. The finite element…

Analysis
Cold-formed
Technical reports
Basic

Comparison of chosen methods for estimation of critical lateral torsional buckling bending moment of web-tapered I-beams

Comparison of chosen methods for estimation of critical lateral torsional buckling bending moment of web-tapered I-beams. In this article, the elastic critical bending moments of the web-tapered I-beams calculated by…

Analysis
Results
Technical reports
Premium

Warehouse building example for Overall Imperfection Method

Watch our user guide about How to use the Overall Imperfection Method to learn more. Version: CS14.831 Click the button below to download the model.

Design
Buckling design
Model examples
Premium

Overall Imperfection Method

The Overall Imperfection Method is an alternative way to carry out the buckling design for a structural member. With this method the buckling phenomenon is considered on the effect side…

Design
Buckling design
User guides
Premium

Haunched frame with purlins and LTB bracing

Modeling
Special modeling tools
Model examples
Premium

Floor beams model example

Modeling
Special modeling tools
Model examples
Premium

Smart link

The smart link is a different version of the already existing link element, that was introduced into Consteel with version 14. In case of the smart link, we developed a…

Modeling
Special modeling tools
User guides
Premium

Haunched frame warehouse building model

Design
Fire design
Model examples
Premium

Critical temperature calculation

The calculation of the critical temperature is available in Consteel since the release of version 14. As an introduction of this feature, we prepared a video that gives some theoretical…

Analysis
Design
Fire design
User guides
Pro

Secret formulas of EN 1993-1-3 – Part 3

In our series we have shown in Part 1 and Part 2 how the spring stiffness „K” is determined for and edge and for an intermediate stiffener. In this part…

Design
Cold-formed
Technical studies
Distortional buckling
Pro

Secret formulas of EN 1993-1-3 – Part 2

Distortional buckling – Further secret formulas of EN 1993-1-3. Check our article for the first secret formula if you hadn’t read it yet. In our series we continue with the…

Design
Cold-formed
Technical studies
Distortional buckling
Premium

Buckling resistance of members: imperfection or reduction factor? 2.

Part 2 – Imperfection factors The Eurocode EN 1993-1-1 offers basically two methods for the buckling verification of members: (1) based on buckling reduction factors (buckling curves) and (2) based…

Analysis
Imperfect model analysis
Stability analysis
Design
Buckling design
Technical studies
Premium

What is a Shear field?

This article aims to cover the theoretical background of the shear field stiffness determination methods implemented in Consteel. Modeling with the shear field stiffness based method will also be compared…

Analysis
Theory background
Pro

Accurate beam finite element for tapered members

Modeling of tapered elements Stability calculation of tapered members is always a difficult problem despite its popularity in steel hall construction. Generally in analysis software for the stability analysis a…

Analysis
Technical studies
Pro

Secret formulas of EN 1993-1-3 Part 1

EN 1993-1-3 contains 3 „secret” formulas. The first two are used to determine the effective cross section due to distortional buckling when edge or intermediate stiffeners are involved. The third…

Structural standards
EN 1993-1-3
Technical studies
Basic

Placing of multiple point supports

Introduction In Consteel there are several opportunities to place the point supports you need in a quick and effective way. Multiple placing of column bases In case you imported a…

Modeling
Supports
Tips & Tricks
Basic

Frame corner wizard

Introduction The Frame corner wizard is a useful additional function for modelling and analyzing the corner region in order to consider its special behavior. What is it for The frame…

Modeling
Special modeling tools
Tips & Tricks
Basic

User defined EN standards

Introduction In Consteel a great variety of EN National Annexes can be used for structural design. It is possible to review the existing annexes in the Standards menu. In case…

Structural standards
EN National Annexes
Tips & Tricks
Basic

Difference between Consteel functions „Global stability check” and „Member check”

Introduction There are different ways to evaluate the stability of a structure. It is important to know the differences between those methods and the limits of applicability but it is…

Design
Buckling design
Tips & Tricks
Premium

Determination of shear field stiffness and application in Consteel

Shear fields are used in daily practice in Germany for the design of structures by considering the stabilization effect of trapezoidal decking connected to bar elements. Such stabilization effect can…

Pro

Seismic design of frames of single-story industrial building with built-in mezzanine floors according to Eurocode 8 with Consteel

In everyday practice frames of pre-engineered metal buildings are often designed as 2D structures. Industrial buildings often have partial mezzanine floors, attached to one of the main columns, to suit…

Design
Technical studies
Eurocode
Seismic
Basic

Effect of shear restraint of the lateral torsional buckling resistance

It is known that the lateral torsional buckling resistance of a simple supported beam can be significantly increased if its compressed flange is connected adequately to a trapezoidal decking. Eurocode…

Technical studies
Basic

Choosing the orientation of a symmetric joint

Introduction Joint orientaion can be chosen by the graphical display of the Place joint on the model function. How it works If there is only one option how to place…

Connections
Steel joints
Tips & Tricks
Basic

Default joint settings

Introduction When you create a new joint either manually or by model, certain parameters are set to a default value e.g. weld sizes, method of weld design, bolt material and…

Connections
Steel joints
Tips & Tricks
Basic

Custom envelope figure

Introduction As you may already know, you can check the max, min and min-max envelope diagrams for (first and second order) analysis results in Consteel. But you can also create…

Analysis
Results
Tips & Tricks
Premium

Buckling resistance of members: imperfection or reduction factor? – 1.

Part 1: Buckling utilization differences The Eurocode EN 1993-1-1 offers basically two methods for the buckling verification of members: (1) based on buckling reduction factors (buckling curves) and (2) based…

Analysis
Design
Basic

Technical and economical performance of thin-walled steel structures vs. hot-rolled profiles

The main objective of the research paper is to present the technical and economical results obtained for standardized structures with small and medium spans. The obtained results can represent a…

Design
Analysis
Technical reports
Basic

A long span structure in Romania

The authors will describe in the following pages the reasons why the project of the Multi-functional Sports Hall from Cluj Napoca is attractive. The main lines of the building are:…

Design
Technical reports
Basic

Structure of a Terminal Building

The construction of Kopitnari International Airport was one of the most important Georgian brownfield investments in 2011-2012. The 5000 m2 steel terminal building with timber interior, a spectacular member of…

Design
Technical reports
Basic

Structural design of a roof steel structure having double curvature

Having as a starting point the idea of creating a structure with an iconic design, the current article presents all the technical solutions and steps followed in the process of…

Design
Technical reports
Basic

Nowe trendy w normach: EUROKOD 3 Part 2

Nowe trendy w normach: EUROKOD 3 – efektywne globalne projektowanie konstrukcji. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać i przeczytać cały artykuł. Szalai J, Papp F. Nowe trendy w normach: EUROKOD 3…

Design
Analysis
Technical reports
Basic

Nowe trendy w normach EUROKOD 3

Nowe trendy w normach EUROKOD 3 – efektywne globalne projektowanie konstrukcyjne Analiza oparta na modelu 3D przy użyciu ogólnej metody elementów skończonych belkowo-słupowych. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać i przeczytać…

Analysis
Technical reports
Basic

A practical approach to study of fire resistance of a steel structure with open built up members and columns

The case study exposes a practical evaluation of fire resistance of an old structure of a Spanish industrial building composed of steel built-up members; the truss members are angles connected…

Design
Fire design
Analysis
Technical reports
Basic

Fire design of a steel hall without fire protection

In Hungary only since 2008 is allowed to use the structural fire engineering methods for fire design. The Eurocode provides methods and standards for these calculations. The practising engineers have…

Design
Fire design
Technical reports
Basic

Stressed skin effect on the elastic buckling of pitched roof portal frames

The paper presents the influence of the diaphragm effect on the behavior of pitched roof portal frames, having Z purlins and corrugated sheeting as cladding. The paper highlights the stabilizing…

Analysis
Scientific publications
Pro

European and United States approaches for steel storage pallet rack design. Part 2: Practical applications

A two-part paper has been written to summarise the main results of a comparative study on the design provisions currently adopted in Europe (EU) and the United States (US) for…

Analysis
Scientific publications
Premium

Comparative study of steel frame modelling levels and Eurocode based design methods (full access)

Click the button bellow to download and read the full article at page 187-195. In this paper a numerical study is presented which examines a steel frame with two different…

Stability analysis
Imperfect model analysis
7 DOF beam
Shell element
Scientific publications
Premium

On Design Method of Lateral-torsional Buckling of Beams: State of the Art and a New Proposal for a General Type Design Method (full access)

After introducing the Eurocode standards several theses have been published on the now much-discussed phenomenon of lateral-torsional buckling of steel structural elements under pure bending. According to that, researchers are…

Buckling design
EN 1993-1-1
Scientific publications
General Method
Lateral-torsional buckling
Premium

Practical application of the “General Method” of EN 1993-1-1 (full access)

In the second article of this series, Dr József Szalai of ConSteel Solutions demonstrates practical examples where the “General Method” of EN 1993-1-1 shows advantages compared to the conventional approaches.…

Buckling design
EN 1993-1-1
Technical reports
General Method
Premium

The “General Method”of EN 1993-1-1 (full access)

Clause 6.3.4 of EN 1993-1-1 describes a “General Method” for lateral and lateral torsional buckling of structural components, ideally suited to software applications. Although the UK National Annex places some…

Buckling design
EN 1993-1-1
Technical reports
General Method
Premium

New approaches in Eurocode 3 – efficient global structural design – Part 1 (full access)

The new versions of the EN 1993-1-1 (EC3-1-1) and the EN 1993-1-5 (EC3-1-5) standards have introduced the general method designing beam-column structures; see [1] and [2]. The design method requires…

Stability analysis
Finite element
Buckling design
EN 1993-1-1
EN 1993-1-5
Technical reports
General Method
Premium

New approaches in Eurocode 3 – efficient global structural design – Part 0 (full access)

The new versions of the EN 1993-1-1 (EC3-1-1) and the EN 1993-1-5 (EC3-1-5) standards have introduced the general method designing beam-column structures; see [1] and [2]. The design method requires…

Buckling design
EN 1993-1-1
EN 1993-1-5
Technical reports
General Method
Premium

Software solutions for steel and timber structures (full access, CZ)

Click the button bellow to download and read the full article. The article is in czech at page 48-57. Wald F, Papp F, Szalai J, Vídenský J. Obecná metoda pro…

Buckling design
EN 1993-1-1
Technical reports
General Method
Premium

Design of frames composed of tapered members according to EN 1993 using Consteel program (full access)

The portal frames composed of tapered welded I-shaped structural members play important roles in the industrial buildings. The application of the relatively thin plates and the optimized fabrication makes these…

Buckling design
Structural member
EN 1993-1-1
EN 1993-1-5
Technical reports
General Method
Portal frames
Tapered members
Basic

Analiza nośności stalowej ramy płaskiej o blachownicowych elementach smukłościennych

W pracy przedstawiono analizę nośności stalowej ramy płaskiej na przykładzie ramy portalowej o rozpiętości 36,0 m, wykonanej ze smukłościennych elementów blachownicowych o zmiennej wysokości środnika i przegubowo połączonej z fundamentami.…

Analysis
Scientific publications
Basic

Analiza nośności stalowej ramy płaskiej o blachownicowych elementach smukłościennych

W pracy przedstawiono analizę nośności stalowej ramy płaskiej na przykładzie ramy portalowej o rozpiętości 36,0 m, wykonanej ze smukłościennych elementów blachownicowych o zmiennej wysokości środnika i przegubowo połączonej z fundamentami.…

Analysis
Scientific publications
Premium

Theory and application of the general method of Eurocode 3 Part 1 (full access)

The EN 1993 Part 1-1 (EC3-1-1) has introduced a new approach (called the “General Method”) to perform lateral-torsional buckling (LTB) assessment of beam-column structural components on the basis of elastic…

Stability analysis
Buckling design
EN 1993-1-1
Scientific publications
General Method