fbpx

Wskazówki dotyczące przedstawiania wyników deformacji prętowego elementu skończonego 7DOF

Wprowadzenie

W przypadku efektywnego projektowania bardzo ważnym jest posiadanie przejrzystego wglądu w model konstrukcji, dlatego istotna jest wizualizacji wyników analizy. Od Consteel 15 wykorzystujemy zaawansowane metody dla przedstawiania deformacji, co czyni je płynnymi i ralistycznymi.

Opis

Oprogramowanie dla inżynierii lądowej zazwyczaj wykorzystuje tradycyjny rodzaj przedstawiania deformacji dla prętów, w którym przekrój jest pokazany na zdeformowanej linii referencyjnej. istnieją pewne konsekwencje takiej reprezentacji które mogą być niepokojące dla Użytkowników. Najlepszym przykładem jest mimośrodowe podparcie boczne, w którym zdeformowana kształt wizualizowany jest jakby punkt podparcia przesunął się względem podpory. Linia referencyjna rzeczywiście uległa przesunięciu, jednakże punkt podparcia nie - reprezentacja tego nie pokazuje.

Tradycyjne przedstawienie deformacji w miejscu mimośrodowego podparcia

Dzięki zaawansowanemu odwzorowaniu deformacji w Consteel, obliczane jest nie tylko położenie punktów linii referencyjnej, a przekrój automatycznie pokazany, ale także w procesie post-produkcji obliczane jest położenie wszystkich punktów charakterystycznych przekroju, a tym samym możliwe jest przedstawienie rzeczywistych deformacji. Jako konsekwencja, punkty podparcia bocznego zawsze zostają w swoim pierwotnym położeniu.

Zaawansowane przedstawienie deformacji Consteel 15 w miejscu mimośrodowego podparcia

Dzięki tej reprezentacji kolorowanie również uległo poprawie. W tradycyjnej metodzie, przekrój kolorowany był tylko w oparciu o deformacje linii referencyjnej, zatem kolor zastosowany był dla całego przekroju. W zaawansowanej technice, kolory przypisywane są do punktów charakterystycznych , a zatem kolorowanie może się zmieniać na wysokości przekroju.

Bardzo ważnym jest, aby wiedzieć, że wyniki analizy są takie same jak były poprzednio, i tylko reprezentacji deformacji jest teraz bardziej realistyczna.

Inne podnoszone przez naszych Użytkowników sprawy, są również rozwiązane poprzez tą zaawansowaną metodę wizualizacji, np. w narożach ram połączone ze sobą pasy przemieszczają się wspólnie, tak jak w rzeczywistości. Również bardzo łatwo będzie można sprawdzić spaczenie na końcach elementów..

Aby zobaczyć co daje zaawansowana reprezentacja deformacji w Consteel, zapraszamy do obejrzenia funkcjonalności na poniższym filmie: