fbpx

Kolorowanie elementów według przekrojów

Wprowadzenie

Dla efektywnej pracy inżyniera projektanta istotne jest posiadanie czytelnego modelu. Aby to osiągnąć, w Consteel znajdują się funkcje takie jak warstwy, części modelu, ale także Kolorowanie elementów wg przekrojów.

Jak to działa

Kolor wyświetlanych obiektów określany jest obecnie w Opcjach w ustawieniach stylu obiektu.

Kolor warstwy nadpisuje te ustawienia, jeżeli w oknie dialogowym Warstwy wybrane jest opcja Styl warstwy.

W przypadku elementów prętowych, możliwe jest również ustawienie koloru obiektu zgodnego ze zdefiniowanym przekrojem. Kolorowanie wg elementów ustawia się funkcją Ustawienia kolorów obiektów w prawym dolnym rogu:

Aby ustawić kolorowanie wg przekrojów należy wybrać przycisk przekroju I. Ustawienia można zastosować lokalnie, albo do wszystkich zakładek. Kolorowanie według sekcji nie jest możliwe, jeśli wybrano opcję kolorowania według warstwy.

Kolory dla każdego przekroju definiuje się w administratorze przekrojów. Po dwukliku na komórce koloru możliwe jest ustawienie dowolnego koloru.

Należy używać kolorowanie wg przekroju dla większej przejrzystości modelu.

Więcej informacji w poniższym filmie z podglądem funkcji: