fbpx

Kolorowanie elementów według przekrojów

Wprowadzenie

Dla efektywnej pracy inżyniera projektanta istotne jest posiadanie czytelnego modelu. Aby to osiągnąć, w Consteel znajdują się funkcje takie jak warstwy, części modelu, ale także Kolorowanie elementów wg przekrojów.

Jak to działa

Kolor wyświetlanych obiektów określany jest obecnie w Opcjach w ustawieniach stylu obiektu.

Kolor warstwy nadpisuje te ustawienia, jeżeli w oknie dialogowym Warstwy odznaczona jest opcja Obiekt z własnym stylem.

W przypadku elementów prętowych, możliwe jest również ustawienie koloru obiektu zgodnego ze zdefiniowanym przekrojem. Kolorowanie wg elementów ustawia się funkcją Ustawienia kolorów obiektów w prawym dolnym rogu:

Aby ustawić kolorowanie wg przekrojów należy wybrać przycisk przekroju I. Ustawienia można zastosować lokalnie, albo do wszystkich zakładek.

Kolory dla każdego przekroju definiuje się w administratorze przekrojów. Po dwukliku na komórce koloru możliwe jest ustawienie dowolnego koloru.

Należy używać kolorowanie wg przekroju dla większej przejrzystości modelu.

Więcej informacji w poniższym filmie z podglądem funkcji: