fbpx
17 października, 2022
Do przeczytania w 6 min
József Szalai

Consteel 16: podsumowanie nowych rozwiązań

Proces implementacji nowych rozwiązań zazwyczaj zajmuje około jednego roku od pomysłu do wdrożenia. Nowości te tradycyjnie związane są z następną nową wersją programu Consteel, naszego flagowego produktu. Rozpoczęliśmy pierwszy międzynarodowy Konkurs Consteel. Połączony z nim zostanie wcześniejszy Konkurs dla dyplomantów, zatem kolejna edycja tego konkursu dla dyplomantów inżynierii lądowej zostanie przeprowadzony pod auspicjami Steel Lion Award. W trakcie roku dodaliśmy także nowe funkcjonalności pomocy oraz opublikowaliśmy aktualizację Steelspace. Poniżej chcielibyśmy podsumować nasze nowe rozwiązania, które odzwierciedlają również kilka próśb Użytkowników.

Strategia rozwoju Consteel

Strategia rozwoju Consteel jest zawsze oparta na trzech głównych filarach

  1. Innowacje – staramy się utrzymywać pozycję lidera w oferowaniu zaawansowanych, automatycznych lecz wciąż praktycznych metod wymiarowania, szczególnie dla konstrukcji stalowych, z rozwojem opartym na naszych własnych wynikach badań. Rozwiązania te są bardzo unikalne na rynku i stanowią rdzeń niezrównanego przepływu pracy projektowej w Consteel.
  1. Dodatki – Consteel został pierwotnie opracowany i jest głównie wykorzystywany do projektowania powszechnych konstrukcji stalowych, jednakże aby rozciągnąć nasz unikalny przepływ pracy na szerszy zakres problemów, stale obejmujemy coraz więcej obszarów modelowania, analizy i wymiarowania, uzupełniając tym samym nasz główny rdzeń funkcjonalności.
  1. Prośby – regularnie pytamy naszych Użytkowników o ich życzenia, i chociaż nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich potrzeb, zawsze staramy się ukształtować naszą nową wersję tak, aby zawierała rozsądną ilość nowości opartych na tych prośbach.

Jeżeli spojrzymy na nowe funkcjonalności Consteel 16 możemy stwierdzić, że ta wersja jest w przeważającej części związana z życzeniami Użytkowników: prawie wszystkie zmiany są bezpośrednio związane ze szczególnymi potrzebami wyrażonymi w ubiegłych latach, czy podczas ostatnio przeprowadzonego badania. Chcielibyśmy zrobić krótkie podsumowanie tych nowości i mamy nadzieję, że zaprezentujemy naszym Użytkownikom taką wersję, w której ich prośby zostały zrealizowały w zwyczajowy dla Consteel innowacyjny sposób.

Łatwa obsługa stanów granicznych i kombinacji obciążeń

Przebudowaliśmy nasz system generowania kombinacji obciążeń poprzez wprowadzenie stanów granicznych. Zawiera on uzupełnienie narzędzia automatycznego generowania o kombinacje dla wymiarowania geotechnicznego, oraz wizualizacji wszystkich stanów granicznych w wielu miejscach w Consteel. Łatwe zarządzanie stanami granicznymi będzie podstawą dla nowych rozwiązań, które pomogą przeprowadzić szybciej i efektywniej wymiarowanie w pełni zgodne z normami EN.

Automatyczne generowanie kombinacji obciążeń zgodnie z stanami granicznymi

Filtr znaczących kombinacji obciążeń

W niemal wszystkich projektach konstrukcji poważnym problemem jest to, że normy definiują do obliczeń dużą liczbę możliwych przypadków i kombinacji obciążeń. Chociaż większość z tych kombinacji obciążeń nigdy nie jest znacząca lub nie zapewnia decydujących sytuacji obliczeniowych, zazwyczaj nie jest oczywiste, które z nich można bezpiecznie pominąć, a zatem proces optymalizacji jest przeciążony poprzez dużą ilość niepotrzebnych obliczeń. Nowe funkcje filtrowania kombinacji obciążeń oferują kompleksowe narzędzie do zarządzania tym problemem. Aby wybrać znaczące kombinacje obciążeń, w oparciu o rodzaje kombinacji, oraz wyniki analizy i wymiarowania, można zdefiniować szeroki zakres reguł filtrowania. Zredukowaną listę kombinacji obciążeń można zapisać dla różnych kroków optymalizacji, która usprawni proces wymiarowania i znacząco zredukuje czas obliczeń.

Zaawansowane wymiarowanie słupów żelbetowych

Chociaż wcześniejsze wersje Consteel posiadają funkcje wymiarowania elementów konstrukcji wykonanych z żelbetu, to nie osiągnęły one poziomu, pod względem unikalności i automatyzmu, który zapewniamy dla stalowych elementów konstrukcyjnych. Z nowymi opcjami dla słupów żelbetowych, podnieśliśmy poziom projektowania tych elementów do zwyczajowego innowacyjnego standardu Consteel, pomagając inżynierom szybko i bezpiecznie optymalizować ich słupy żelbetowe. Bardzo ważne efekty wyboczenia i imperfekcje drugiego rzędu można automatycznie zdefiniować w oparciu o nasze unikalne analizy stateczności i wrażliwości, uwzględniając przy tym realistyczną sztywność całego modelu. Tym sposobem zbrojenie słupów można umieścić zgodnie z rzeczywistym rozkładem momentów zginających drugiego rzędu, bez konieczności stosowania ich w przekrojach słupów, w których efekty te są nieistotne.

Nowe okno dialogowe definiowania długości zbrojenia słupów żelbetowych New dialog for RC column reinforcement with defining rebar length

Nowe narzędzie wymiarowania stóp fundamentowych

Aby móc wykonać w Consteel kompletny projekt wszystkich elementów konstrukcji hali, nasi Użytkownicy od dawna domagali się wprowadzenia opcji kompleksowego wymiarowania stóp fundamentowych. Nowe narzędzie wymiarowania stóp fundamentowych w pełni zaspokaja to życzenie. Wymiarowanie stóp fundamentowych zostało oddzielone od połączenia podstawy słupa, a istniejące sprawdzenia – takie jak obliczenia nośności, czy osiadanie – zostały uzupełnione kilkoma innymi sprawdzeniami, włączając w to sprawdzenia mimośrodowości i obrotu, oraz sprawdzenia zbrojenia na moment zginający oraz przebicie.

Tworzenie i porównywanie wersji modelu 

W ostatnim roku udostępniliśmy wygodne, oparte na chmurze funkcje do zarządzania projektem i modelem w ramach nowego Centrum Projektu. Modele zapisane w chmurze są z każdego miejsca na świecie łatwo dostępne i współdzielone z współpracownikami w Consteel, albo Steelsapce. W Consteel 16 można zapisać pełną historię modelu z adnotacjami, albo uzyskać dostęp do wszystkich wcześniejszych wersji z szybkim podglądem w Steelspace, gdzie można porównać modele, aby łatwo wykryć zmiany miedzy dwoma wersjami.

Połączenie modelu Pangolin z modelem Consteel

Nasza wtyczka Grasshopper stała się niezbędnym narzędziem dla scentralizowanego, parametrycznego przepływu pracy w wielu biurach projektowych. Praktycznie cały proces optymalizacji modelu może być kontrolowany w Pangoline, od budowania modelu do automatycznej analizy i wymiarowania. Z nowym rozwiązaniem pragniemy aby inżynierowie, którzy pracują tylko w Consteel i nie używają bezpośrednio wizualnego języka skryptowego Grasshopper włączyli się w ten proces. Nowa dekonstrukcja modelu, scalanie modelu i komponenty wstępnego porównania wersji modelu umożliwiają połączenie parametrycznych modeli Pangolin z modelami Consteel, zachowując przy tym wszystkie niezbędne obiekty modelu i wprowadzając je do parametrycznego przepływu pracy.

Pasek szybkiego uruchamiania Descript

Nasz wewnętrzny język skryptowy (Descript) i jego środowisko pracy (MyDescript) cieszą się rosnącym powodzeniem wśród naszych Użytkowników. Aby poprawić przepływ pracy użytecznymi funkcjami, w trakcie tego roku nieprzerwanie publikowaliśmy skrypty. Są one również dostępne w Script Library. W Consteel 16 zrobiono duży krok aby codzienne wykorzystanie funkcjonalności zdefiniowane skryptami było jeszcze bardziej efektywne poprzez wykorzystanie paska narzędzi szybkiego uruchamiania. Należy wybrać ulubione funkcje Descript i przypiąć ikony szybkiego uruchamiania do paska dolnego, aby funkcje były natychmiast dostępne i gotowe do pracy.

Prośby Użytkowników zaimplementowane w Consteel 16

Bezpośrednie prośby wyrażone w badaniu

Do naszych rozwiązań dołączyło kilka drobnych próśb, które zostały nam bezpośrednio zgłoszone w tegorocznej ankiecie Użytkowników. Niektóre z nich są wymienione tutaj:

  • Klawisze skrótów – pojawi się duża liczba nowych klawiszy skrótów, praktycznie niemal wszystkie ważne funkcje będą dostępne poprzez klawisze skrótów.
  • Poprawiono wybór – istnieje nowa opcja wyboru tylko najbliższych obiektów modelu poprzez CTRL + kliknięcie myszy.
  • Właściwości elementu – wprowadzono nowe komponenty informacyjne o elemencie prętowym: waga i właściwości materiału przekroju.
  • Kopiowanie okna tekstowego Użytkownika – etykiety Użytkownika wprowadzone do modelu można przesuwać i kopiować.
  • Kolor tła – Użytkownicy mogą zmienić kolory tła interfejsu modelowania.
  • Parametryczne definiowanie modelu – było wiele próśb o modele parametryczne. Uwzględniliśmy je w rozwoju Descript i opublikowaliśmy wiele skryptów definiujących modele, oraz łatwe środowisko dla Użytkowników definiujących własne modle parametryczne.
  • Nowe obciążenia meteorologiczne – ta prośba także jest obsługiwana przez skrypty MyDescript dostarczając narzędzia do modelowania zasp śnieżnych, oraz wiatru na dachu wiaty.

Co jakiś czas, oceniamy jak nasi partnerzy wykorzystują oprogramowanie w ich codziennej pracy i chcemy zapewnić wsparcie, by poświęcać coraz mniej czasu na modelowaniu. Po wydaniu nowej wersji, nowe rozwiązania będą automatycznie dostępne w naszej darmowej wersji próbnej. Rozwijajmy się razem, pomóż nam swoją opinią!

Autor

József Szalai

Responsible for strategic leadership, management of research, development and marketing works. An active researcher in the field of modern structural steel design. Has been working on the development of Consteel for more than 20 years.

Powrót do Bloga

Uprość swój proces projektowanie dzięki Consteel

New model examples available in the first quarter

General Method supported by Consteel

The new developments and updates video of Consteel 17